Mobiel leren

‘Mobile learning is the future’

Leren in de moderne organisatie is sterk geëvolueerd.

Technologische ontwikkelingen hebben onze leeromgeving  en onze –ervaringen gerevolutioneerd. Smartphones, tablets, PC’s en e-learning nemen een steeds grotere plaats in als het over leerbronnen gaat.

Enkele voordelen voor uw medewerkers:

 • Leren kan op het moment dat je het nodig hebt.

 • De medewerker kiest zelf zijn ontwikkelmoment en wordt hierdoor ondersteunt via een ‘pull aanpak’ eerder dan via een ‘push aanpak’

 • Uw klassikale opleidingen genieten een groter effect door gebruik te maken van “spaced learning”, waardoor er intenser en blijvend kennis wordt opgeslagen, met meetbaar resultaat op de werkvloer.

 • De technologie stimuleert een leercultuur, door leerinhoud eenvoudig, doeltreffend en attractief toegangkelijk te maken.

 • We gebruiken manieren die de medewerkers ook na de klassikale opleiding helpen met de vertaalslag naar de vloer en vergroten zo het effect op de productiviteit van de organisatie.

 • We willen talenten aantrekken via een moderne aanpak en via originele werkmethodes

 • We willen een grotere toepassing van de inhoud op de werkvloer.

Mobiel leren voorziet een bereikbaarheid van leercontent op elke moment van de dag en vanuit gelijk welke locatie.  Dit maakt leren en leertrajecten meer relevant en makkelijker voor de gebruiker. De gebruiker bespaart tijd, is betrokken en is regelmatig en over een langere periode bezig met leerinhoud en de toepassing ervan.

Afbeeldingsresultaat voor mobile learning

 

Mobiel leren inzetten als leerversterker voor uw deelnemers

1. Waarom een versterkingstraject

Door gebruik te maken van een leerversterker zorgen we ervoor dat deelnemers aan opleidingen de aangeleerde concepten, technieken en strategieën nog meer gaan toepassen op de werkvloer.  Via onze leerversterker bieden wij een opvolgsysteem aan dat is staat is om:

 • Feedback te verzamelen over hoe medewerkers nieuwe kennis toepassen op de werkvloer.

 • Leercontexten aan te bieden én medewerkers aan te zetten tot het zoeken van een leercontext om nieuwe vaardigheden in te oefenen,

 • Leren aan te leren 24/24 én 7/7, op eender welke plaats via website/tablet/smart Phone, opdat medewerkers zelf autonoom kunnen kiezen wanneer ze de app gebruiken (‘empowerment of learning’)

 • Medewerkers gedurende een langere periode actief aan te zetten om nog meer met het behandelde thema op de werkvloer aan de slag te gaan.

 • Verandering van gedrag in kaart te brengen.

 • Voortgang en participatie van een traject in kaart te brengen.

 • Nieuwe medewerkers in een opleidingstraject te betrekken met een minimum aan bijkomende opleidingsbehoeften.

2. Methodologie

 

2.1 Pre – training

Als pre-training wordt het opvolgsysteem gedemonstreerd aan de gebruikers.  Dit schetst het grote kader en de wil om resultaten op de werkvloer te garanderen.

2.2 Ondersteunende omgeving

De omgeving gebruikt:

 • Quizvragen om het begrip te meten

 • Open vragen om reflectie aan te moedigen over het onderwerp

 • Opdrachten uit te voeren binnen de job, om gebruik aan te moedigen

 • Meetsystemen en rapportering om evolutie en toepassing weer te geven (enkel voor HR)

 • Eigen kleuren die gedeeltelijk aangepast kunnen worden naar uw omgeving.

 • U kunt uw logo steeds ter beschikking stellen, zodat de omgeving gebruik maakt van uw logo

De omgeving is beschikbaar online maar ook toegankelijk via tablet/smartphone. Elke opdracht neemt maximum 3 minuten per keer en maximum 9 minuten per week van de deelnemers. Elke module voorziet maximum 12 “triggers” om medewerkers op een hoger niveau te tillen qua kennis, kunde en toepassen.

2.3 Rapportering

Volgende rapportering geven inzicht in kennen-kunnen-toepassen:

 • Voortgangsrapport om na te gaan waar medewerkers zich bevinden in het versterkingstraject

 • Statusrapport om na te gaan of medewerkers nog “actief” bezig zijn met het onderwerp

 • Coachingrapport voor de verantwoordelijke managers, om proactief vanuit de lijn naar toepassing te kunnen polsen, discussies rond leiderschap te kunnen ‘triggeren’ en anticipatief te kunnen ageren op vragen van hun teamleiders

 • Quiz rapport voor het testen van kennis en kunde.
  Kennis vragen met meerder opties en cases waarbij ze moeten aanduiden welke oplossing de meest geschikte is.

 • Open vragen rapport voor het ophalen van feedback, suggesties, rapportering van inzetten van methodieken.

 • Gedragsanalyse rapport waarbij je meting ophaalt over wijziging van gedrag. (frequentie van toepassen van geleerde methodieken)

Alle rapporteringen kunnen op niveau van individu, groep of organisatie worden opgevraagd.

Vraag hier meer info aan

Afbeeldingsresultaat voor learning via apps

Enkele schermvoorbeelden

C:\Users\Yves\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\MindmarkerScreenshots1.jpg

 

C:\Users\Yves\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\MindmarkerScreenshots2.jpg

C:\Users\Yves\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\MindmarkerScreenshots3.jpg

Learn & Share