Continuous Improvement

Continuous Improvement
Op een ‘verteerbare’ manier veranderingen doorvoeren, verbeteringen opzoeken en aanpakken, de dagelijkse verspillingen identificeren en reduceren, en ook nog de medewerkers betrekken bij de dagelijkse beslissingen omtrent kwaliteit en effectiviteit… wat een uitdaging voor u als bedrijf.

In de zoektocht naar ‘Operational Excellence’ zoeken managers naar betere manieren die leiden naar het reduceren van overtollige kosten, het verbeteren van haar processen en management systemen, en de kwaliteit van hun product om zo een “uniek voordeel” te bieden aan hun klanten.  Vandaag weten we dat de betrokkenheid van de medewerkers op de werkvloer cruciaal is om te slagen.  Zij garanderen de nodige borging over de continuïteit van de behaalde resultaten.  Deze betekenen veelal een verbetering van 10 tot 15% van de productiviteit door een beter gebruik van de capaciteit, minder stilstand en meer betrokken en bevlogen medewerkers.  Via een aanpak, begrepen en gedragen door uw medewerkers, uw team leiders en uw kaderleden schept u een cultuur van continue verbetering en een LEAN organisatie.

Wij helpen u bij de integratie van een LEAN cultuur.

Afhankelijk van de grootte en de maturiteit van uw organisatie in deze materie, geniet u van een aangepaste ondersteuning bij het integreren van dit soort projecten;

1. Creatie van een CI-Practitioner groep. Het doel is het samenstellen van een intern ‘Continuous Improvement team (CI-Team) dat waakt over de uniformiteit van de ingezette methodes, en dat rapporteert over de bijhorende resultaten. Om dit te bereiken staan wij uw practitioner team bij, via workshops en coaching, en verduidelijken wij de rol van uw Middenkader en teamleiders in het succes tot de integrale opleiding en begeleiding van uw CI-Team. Uw practitioners krijgen als leidraad de Six Sigma curriculum, uw leidinggevend kader krijgt vereenvoudigde handvaten en hulpmiddelen die de integratie op de vloer mogelijk maken.

2. U heeft reeds een CI-Team en U wilt meer met hen bereiken.  Uw CI-Practitioner groep wordt gecoacht tot het bereiken van vooropgestelde doelstellingen in termen van productiviteit, kosten, kwaliteit, OEE, Yield of anderen. Gepaard hieraan geniet uw middenkader een ‘op maat’ opleidings- en begeleidingsprogramma om hen toe te laten de juiste ondersteuning te kunnen verlenen aan het CI-Team.

3. U bent reeds succesvol in het implementeren van diepe veranderingen met uw CI Team én het management is aan nieuwe uitdagingen toe. We bieden U een analyse van uw werkvloer, een evaluatie van uw operationeel beleid, een gegronde analyse van uw operationele verliezen die leiden tot het samenstellen van een nieuw verbetertraject. Het geheel gaat gepaard met gerichte workshops voor uw Middenkader en Directie met als doel hun rol en verantwoordelijkheden te verduidelijken als sponsor en/of ambassadeur voor uw CI-trajecten.

De kracht van het bereiken van deze optimale performance is de medewerker. Uw practicioners linken de praktijk aan perfect werkbare hulpmiddelen en handvaten die tot verbetering leiden. Zodoende ontstaat en blijft de kennis in huis. Uw CI-Team gaat aan de slag met uw medewerkers, die zelf hun eigen veranderingen waarmaken en waarborgen. Dit is de basis voor het ontstaan van blijvende verbeteringen.

De processen, de structuur, de mensen en het management systeem worden in harmonie aangepakt om vanuit gedrag de strategie om te zetten tot resultaat.

Kortom; u krijgt een heldere structuur, met eenvoudige verbetermethodes, gedragen door de medewerkers op de vloer, in uw eigen operationele context, met betrokkenheid van uw eigen management en uitgevoerd door team leiders en medewerkers.  Dit allemaal tegen een minimaal financieel risico.

Via onze geaccrediteerde partners kunt u ook opteren voor onze Six Sigma opleidingen, met bijhorende certificaten).

Learn & Share